Carousel

Pro vzdělavatele

Pro vzdělavatele

Pro vzdělavatele

Pro vzdělavatele

více informací ...

O projektech

O projektech

O projektech

O projektech

více informací ...

Video

UNIV

Je-li Vám mezi 18 – 64 lety a umíte něco, co jste se nikdy neučili, ale co celý život děláte, ale nevíte, jak to dokázat svým známým, svému zaměstnavateli nebo třeba i jen sami sobě? Právě Vám jsou určeny naše stránky.

V projektu UNIV3 probíhala podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky a propojuje se s tzv. „procesem uznávání“. Mezi uznávané patří dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.

Legislativa vzdělávání dospělých v České republice umožnila středním odborným školám zaměřit se na segment profesního (dříve dílčího) vzdělávání. To může vracet na trh práce např. řemesla, která chybí, ale někdy jim i navracet prestiž. Tato skutečnost se řešila v proběhlém projektu ministerstva školství UNIV 3.